Tags

ಅಜ್ಞಾನ ತಿಮಿರ ಮಿಚ್ಛೇದಂ ಬುದ್ದಿ ಸಂಪ್ರತ್ಪ್ರ ದಾಯಕಮ್ |

ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಮಲಂ ಶಾಂತಂ ವಿಜಯಾಖ್ಯ ಗುರುಮ್ ಭಜೇ ||

For Vijaya Dasa composition (songs) on Hanuma, Rama, Krishna, Eshwara, Narayana, Lakshmi, Narasimha, Raghavendra Swamy and Srinivasa – click on the respective names.


Jaya tirtha  / Teekarayaru Songs (ಜಯ ತೀರ್ಥ / ಟೀಕಾರಾಯರ ಹಾಡುಗಳು) 
 1. Jaya raayara nodiro sajjanarella (ಜಯ ರಾಯರ ನೋಡಿರೋ ಸಜ್ಜನರೆಲ್ಲ) (Lyrics) (Video)
 2. Saari bhajisiro teekarayarangriya (ಸಾರಿ ಭಜಿಸಿರೋ ಟೀಕಾರಾಯರಂಗ್ರಿಯ) (Lyrics)
 3. Sri Jayaraayara stotra suladi (ಶ್ರೀ ಜಯರಾಯರ ಸ್ತೋತ್ರ ಸುಳಾದಿ) (Lyrics)
 4. Teekacharyara paada sokida (ಟೀಕಾಚಾರ್ಯರ ಪಾದ ಸೋಕಿದ) (Lyrics) (Video)

Female Goddess Songs (ಅನ್ಯ ದೇವಿಯರ ಹಾಡುಗಳು) 
 1. Durga devi suladi (ದುರ್ಗಾ ದೇವಿ ಸುಳಾದಿ) (Lyrics) (Lyrics-English) (Video)
 2. Sri tulasiya sevisi (ಶ್ರೀ ತುಳಸಿಯ ಸೇವಿಸಿ) (Lyrics) (Lyrics-English)
 3. Uma kathyayini gowri (ಉಮಾ ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ಗೌರಿ) (Lyrics)
 4. Vaani parama kalyani vaarijodbhavana (ವಾಣಿ ಪರಮ ಕಲ್ಯಾಣಿ ವಾರಿಜೋದ್ಭವನ) (Lyrics)

Miscellaneous Songs

 1. Enaadaru gnanavillade mokshavilla (ಏನಾದರು ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದೇ ಮೋಕ್ಷವಿಲ್ಲ) (Lyrics)
 2. Haridaasanaadare hyagirali beku (ಹರಿದಾಸನಾದರೆ ಹ್ಯಾಗಿರಲಿ ಬೇಕು) (Lyrics)
 3. Jayamangalam nitya subha mangalam (ಜಯ ಮಂಗಳಂ ನಿತ್ಯ ಶುಭ ಮಂಗಳಂ) (Lyrics)
 4. Kallininda sarva phala baahudo (ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಸರ್ವ ಫಲ ಬಾಹುದೋ) (Lyrics)
 5. Katina vaadadu ninna nama (ಕಟಿನವಾದದು ನಿನ್ನ ನಾಮ) (Lyrics)
 6. Madwarayara karune padeyadava (ಮಧ್ವರಾಯರ ಕರುಣೆ ಪಡೆಯದವ) (Lyrics)
 7. Nambi necchadirelo naraloka sthiravembo (ನಂಬಿ ನೆಚ್ಚದಿರೆಲೋ ನರಲೋಕ ಸ್ಥಿರವೆ0ಮ್ಬೋ)  (Lyrics(Video)
 8. Ninagintha adhika ninna bhaktaru (ನಿನಗಿಂತ ಅಧಿಕ ನಿನ್ನ ಭಕುತರು) (Lyrics)
 9. Sadhanake bagegaane ennabahude (ಸಾಧನಕೆ ಬಗೆಗಾಣೆ ಎನ್ನಬಹುದೇ) (Lyrics)
 10. Smarisi badukiro (Vijayarayara kavacha) by Kallur Subbanna Dasa (ಸ್ಮರಿಸಿ ಬದುಕಿರೋ (ವಿಜಯರಾಯರ ಕವಚ) – ಕಲ್ಲೂರ್ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ದಾಸರ ರಚನೆ) (Lyrics)
 11. Tolasadakkiya timba kilabu (ತೊಳಸದಕ್ಕಿಯ ತಿಂಬ ಕಿಲಬು) (Lyrics)
 12. Yaake bandi jeeva (ಯಾಕೆ ಬಂದಿ ಜೀವ) (Lyrics)

Purandara Dasa Songs (ಪುರಂದರ ದಾಸ
 1. Adigadigondipe naa purandara guruve (ಅಡಿಗಡಿಗೊಂದಿಪೆ ನಾ ಪುರಂದರ ಗುರುವೇ) (Lyrics)
 2. Besarade bhajisiro purandara daasara (ಬೇಸರದೇ ಭಜಿಸಿರೋ ಪುರಂದರ ದಾಸರ) (Lyrics)
 3. Dasara maneyalli vasavaagidda (ದಾಸರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ) (Lyrics)
 4. Guru purandara daasare nimma (ಗುರು ಪುರಂದರ ದಾಸರೇ ನಿಮ್ಮ) (Lyrics) (Video)

Suladigalu & Uhaboghagalu (ಸುಳಾದಿಗಳು & ಊಹಾಬೋಘಗಳು)

 1. Aakalige karugalu yesu (ಆಕಳಿಗೆ ಕರುಗಳು ಯೇಸು) (Lyrics)
 2. Annadaana mahima sulaadi (ಅನ್ನದಾನ ಮಹಿಮಾ ಸುಳಾದಿ) (Lyrics) (Lyrics-English)
 3. Anyadevategalu karedoydu (ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳು ಕರೆದೊಯ್ದು) (Lyrics)
 4. Bimba poleyuthire dinda (ಬಿಂಬ ಪೋಳೆಯುತಿರೆ ದಿಂಡ) (Lyrics)
 5. Chinte yetakembo (ಚಿಂತೆ ಯೇತಕೆಂಬೋ) (Lyrics)
 6. Daasare mane daiva (ದಾಸರೇ ಮನೆ ದೈವ) (Lyrics)
 7. E sobagu e sompu (ಈ ಸೊಬಗು ಈ ಸೋಂಪು) (Lyrics)
 8. Edadiru padartha endu nalege (ಇಡದಿರು ಪದಾರ್ಥ ಇಂದು ನಾಳೆಗೆ) (Lyrics)
 9. Endigavudo ninna darushana (ಎಂದಿಗಾವುದೊ ನಿನ್ನ ದರುಶನ) (Lyrics)
 10. Ethanado ee maaya samsara (ಏತ್ತಣದೋ ಈ ಮಾಯಾ ಸಂಸಾರ) (Lyrics)
 11. Habba suladi (ಹಬ್ಬ ಸುಳಾದಿ) (Lyrics) (Lyrics-English)
 12. Haridaasa lakshana suladi (ಹರಿದಾಸ ಲಕ್ಷಣ ಸುಳಾದಿ) (Lyrics) (Lyrics-English)
 13. Jaalisabeku jaalisabeku (ಜಾಲಿಸಬೇಕು ಜಾಲಿಸಬೇಕು) (Lyrics)
 14. Jananada bhaya maranada bhaya (ಜನನದ ಭಯ ಮರಣದ ಭಯ) (Lyrics)
 15. Jifve guhendriya upasamhara (ಜಿಫ್ವೆ ಗುಹ್ಯೇoದ್ರಿಯ ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡುತ) (Lyrics)
 16. Kaala kaalake ninna namada (ಕಾಲ ಕಾಲಕೆ ನಿನ್ನ ನಾಮದ) (Lyrics)
 17. Kapila devara stotra suladi (ಕಪಿಲ ದೇವರ ಸ್ತೋತ್ರ ಸುಳಾದಿ) (Lyrics) (Video)
 18. Koti koti janmake ninna nama (ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಜನ್ಮಕೆ ನಿನ್ನ ನಾಮ) (Lyrics)
 19. Kulisha nambida narage (ಕುಲಿಶ ನಂಬಿದ ನರಗೆ) (Lyrics)
 20. Lakshmana suladi (ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸುಳಾದಿ) (Lyrics)
 21. Madi madi komba bage (ಮಡಿ ಮಡಿ ಕೊಂಬ ಬಗೆ) (Lyrics)
 22. Madi suladi (ಮಡಿ ಸುಳಾದಿ) (Lyrics) (Lyrics-English)
 23. Manasu nalkupari onde (ಮನಸು ನಲ್ಕುಪರಿ ಒಂದೇ) (Lyrics)
 24. Meru parvatadalli vaaranavantanaagi (ಮೇರು ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ವಾರಣವಂತನಾಗಿ) (Lyrics)
 25. Naanu neenu yendu ommegadaru (ನಾನು ನೀನು ಎಂದು ಒಮ್ಮೆಗಾದರು) (Lyrics)
 26. Naivedya suladi (ನೈವೇದ್ಯ ಸುಳಾದಿ) (Lyrics) (Lyrics-English)
 27. Nannadalla nannadalla – suladi (ನನ್ನದಲ್ಲ ನನ್ನದಲ್ಲ – ಸುಳಾದಿ) (Lyrics)
 28. Ninna daasanenisi kollalu (ನಿನ್ನ ದಾಸನೆನಿಸಿ ಕೊಳ್ಳಲು) (Lyrics)
 29. Ninna janara sangha kodo (ನಿನ್ನ ಜನರ ಸಂಘ ಕೊಡೊ) (Lyrics)
 30. Ondentu baagilulla (ಒಂದೆಂಟು ಬಾಗಿಳುಲ್ಲ) (Lyrics)
 31. Parama rahasyavidu keliri (ಪರಮ ರಹಸ್ಯವಿದು ಕೇಳಿರಿ) (Lyrics)
 32. Rekke murida pakshi (ರೆಕ್ಕೆ ಮುರಿದ ಪಕ್ಷಿ) (Lyrics)
 33. Sadhana suladi (ಸಾಧನ ಸುಳಾದಿ) (Lyrics) (Lyrics-English)
 34. Sankhya shastra suladi (ಸಂಖ್ಯಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸುಳಾದಿ) (Lyrics) (Lyrics-English)
 35. Sharadhi meretappi baralu (ಶರಧಿ ಮೇರೆ ತಪ್ಪಿ ಬರಲು) (Lyrics)
 36. Sudu sudu yachakana (ಸುಡು ಸುಡು ಯಾಚಕನ) (Lyrics)
 37. Tatwabhimaanagalira uttara (ತತ್ವಾಭಿಮಾನಗಳಿರ ಉತ್ತರ) (Lyrics)
 38. Upavasaviddavanige ooru (ಉಪವಾಸವಿದ್ದವನಿಗೆ ಊರು) (Lyrics)
 39. Vedavyasa suladi (ವೇದವ್ಯಾಸ ಸುಳಾದಿ) (Lyrics) (Lyrics-English)
 40. Viraata roopa suladi (ವಿರಾಟ ರೂಪ ಸುಳಾದಿ) (Lyrics) (Lyrics-English)

 

Advertisements