Tags

, ,

Ananthadreesha Dasa Songs (ಅನಂತಾದ್ರೀಶ ದಾಸರ ರಚನೆ)
 1. Dayamaado hariye dayamaado (ದಯಮಾಡೋ ಹರಿಯೇ ದಯಮಾಡೋ) (Lyrics)

Gopala Dasa Songs (ಗೋಪಾಲ ದಾಸರ ರಚನೆ)

 1. Aava rogavu yenage (ಆವ ರೋಗವು ಎನಗೆ) (Lyrics)
 2. Baruvudella barali siri hariya karunavirali (ಬರುವುದೆಲ್ಲ ಬರಲಿ ಸಿರಿ ಹರಿಯ ಕರುಣವಿರಲಿ) (Lyrics)
 3. E pariya adhikara olle nanu (ಈ ಪರಿಯ ಅಧಿಕಾರ ಒಲ್ಲೆ ನಾನು) (Lyrics)
 4. Eke malagihe hariye (ಏಕೆ ಮಲಗಿಹೆ ಹರಿಯೇ) (Lyrics)
 5. Eke mamate kottu dhanisuve ranga (ಏಕೆ ಮಮತೆ ಕೊಟ್ಟು ಧನಿಸುವೆ ರಂಗ) (Lyrics)
 6. Ena bedali ninna balige bandu (ಏನ ಬೇಡಲಿ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು) (Lyrics)
 7. Enu binnaha kelu dhanvantri (ಏನು ಬಿನ್ನಹ ಕೇಳು ಧನ್ವಂತ್ರಿ) (Lyrics)
 8. Indriyangala nitte (ಇಂದ್ರಿಯಂಗಳನಿಟ್ಟೆ) (Lyrics)
 9. Nadedu baarayya (ನಡೆದು ಬಾರಯ್ಯ) (Video)
 10. Poreyamma swamy (ಪೋರೆಯಮ್ಮಾ ಸ್ವಾಮಿ)
 11. Summane baruvude mukti (ಸುಮ್ಮನೆ ಬರುವುದೇ ಮುಕ್ತಿ) (Lyrics) (Video)
 12. Vaarilaajaya pathi (ವಾರಿಜಾಲಯ ಪತಿ) (Lyrics)

Helavanakatte Giriyamma Songs (ಹೆಳವನಕಟ್ಟೆ ಗಿರಿಯಮ್ಮ ದಾಸರ ರಚನೆ)
 1. Honnu taa gubbi honnu taa (ಹೊನ್ನು ತಾ ಗುಬ್ಬಿ ಹೊನ್ನು ತಾ) (Lyrics)
 2. Inthavagyanha mana sothe balu (ಇಂಥಾವಗ್ಯಾಂಹ ಮನ ಸೋತೆ ಬಲು) (Lyrics)
 3. Tora baarade chariteya tora baarade (ತೋರ ಬಾರದೆ ಚರಿತೆಯ ತೋರ ಬಾರದೆ) (Lyrics)

Indiresha Dasa Songs (ಇಂದಿರೇಶ ದಾಸರ ರಚನೆ)
 1. Budaneniso enna budhane (ಬದನೆನಿಸೋ ಎನ್ನ ಬುಧನೇ) (Lyrics)

Jagannatha Dasa Songs (ಜಗನ್ನಾಥ ದಾಸರ ರಚನೆ)
 1. Aaru vandisalenu aaru nindisalenu (ಆರು ವಂದಿಸಲೇನು ಆರು ನಿಂದಿಸಲೇನು) (Lyrics)
 2. Aritavarigati sulabha hariya pooje (ಅರಿತವರಿಗತಿ ಸುಲಭ ಹರಿಯ ಪೂಜೆ) (Lyrics)
 3. Dasoham tava daasoham vasudeva (ದಾಸೋಹಂ ತವ ದಾಸೋಹಂ ವಾಸುದೇವ) (Lyrics) (Video)
 4. Dashavataara stuthi (ದಶಾವತಾರ ಸ್ತುತಿ) (Lyrics)
 5. Dayavaago dayavago hayamukha (ದಯವಾಗೋ ದಯವಾಗೋ ಹಯಮುಖ) (Lyrics)
 6. Dhanyanaade vittalana kandu dhanyanaade (ಧನ್ಯನಾದೆ ವಿಠ್ಠಲನ ಕಂಡು ಧನ್ಯನಾದೆ) (Lyrics) (Video)
 7. Erabeku nindakaru sajjanarige (ಇರಬೇಕು ನಿಂದಕರು ಸಜ್ಜನರಿಗೆ) (Lyrics)
 8. Etarava naanayya indiresha (ಏತರವ ನಾನಯ್ಯ ಇಂದಿರೇಶ) (Lyrics)
 9. Harikathamrutha sara (ಹರಿಕಥಾಮೃತ ಸಾರ) (Video)
 10. Kaayo kaayo kamalaayataksha (ಕಾಯೋ ಕಾಯೋ ಕಮಲಾಯತಾಕ್ಷ) (Lyrics)
 11. Ranga ninna kondaaduva (ರಂಗ ನಿನ್ನ ಕೊಂಡಾಡುವ) (Lyrics)
 12. Siriramana tava charana dorakuvudu (ಸಿರಿರಮಣ ತವ ಚಾರಣ ದೊರಕುವುದು) (Lyrics)
 13. Srinikethana paalayamaam (ಶ್ರೀನಿಕೇತನ ಪಾಲಯಮಾಂ) (Lyrics)
 14. Suvvi sridevi ramana suvvi (ಸುವ್ವಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ರಮಣ ಸುವ್ವಿ) (Lyrics)
 15. Tatitkoti nibhakaaya jagannatha vittalayya (ತತಿಟ್ಕೋಟಿ ನಿಭಾಕಾಯ ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠ್ಠಲಯ್ಯ) (Lyrics)
 16. Vittalayya vittalayya (ವಿಠ್ಠಲಯ್ಯ ವಿಠ್ಠಲಯ್ಯ) (Lyrics)
 17. Yaatara bhaya srinathana parama (ಯಾತರ ಭಯ ಶ್ರೀನಾಥನ ಪರಮ) (Lyrics)

Jeyesha Vittala Dasa Songs ( ದಾಸರ ರಚನೆ)
 1. Sadhanada chinte enagyako deva (ಸಾಧನದ ಚಿಂತೆ ಏನಗ್ಯಾಕೊ ದೇವ) (Lyrics)

Kallur Subbanna Dasa Songs (ಕಲ್ಲೂರ್ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ದಾಸರ ರಚನೆ)
 1. Banda manmanasakke sri hari (ಬಂದ ಮನ್ಮಾನಸಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಹರಿ) (Lyrics)
 2. Nere nambide mad hrudaya mantapadolu (ನೆರೆ ನಂಬಿದೆ ಮದ್ ಹೃದಯ ಮಂಟಪದೊಳು) (Lyrics)

Kanaka Dasa Songs (ಕನಕ ದಾಸರ ರಚನೆ) 

 1. Aa veleyalli aaraara kaydeyo deva (ಆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಆರಾರ ಕಾಯ್ದೆಯೋ ದೇವ) (Lyrics)
 2. Aaru sangada baahorilla narayanana (ಆರು ಸಂಗಡ ಬಾಹೋರಿಲ್ಲ ನಾರಾಯಣನ) (Lyrics)
 3. Baagilanu teredu seveyanu kodo hariye (ಬಾಗಿಲನು ತೆರೆದು ಸೇವೆಯನು ಕೊಡೊ ಹರಿಯೆ) (Lyrics)
 4. Badukideno badukideno bhava enage (ಬದುಕಿದೆನೋ ಬದುಕಿದೆನೋ ಭವ ಎನಗೆ) (Lyrics)
 5. Bandevayya govinda shetty (ಬಂದೆವಯ್ಯಾ ಗೋವಿಂದ ಶೆಟ್ಟಿ) (Lyrics)
 6. Chittaja koti laavanyada muppurada (ಚಿತ್ತಜ ಕೋಟಿ ಲಾವಣ್ಯದ ಮುಪ್ಪುರದ) (Lyrics)
 7. Eetaneega vaasudevanu (ಈತಾನೀಗ ವಾಸುದೇವನು) (Lyrics)
 8. Elliruvano ranga emba samshaya beda (ಎಲ್ಲಿರುವನೋ ರಂಗ ಎಂಬ ಸಂಶಯ ಬೇಡ) (Lyrics)
 9. Esha ninna charana bajane – Keshava nama (ಈಶ ನಿನ್ನ ಚರಣ ಭಜನೆ – ಕೇಶವ ನಾಮ) (Lyrics) (Lyrics-English)
 10. Govinda hari govinda keshava krishna (ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಕೇಶವ ಕೃಷ್ಣ) (Lyrics)
 11. Keshava nolumeyu aaguva tanaka (ಕೇಶವನೊಲುಮೆಯು ಆಗುವ ತನಕ) (Lyrics)
 12. Nemavillada homa vetakayya (ನೇಮವಿಲ್ಲದ ಹೋಮ ವೇತಕಯ್ಯಾ) (Lyrics)
 13. Parama purusha hari govinda (ಪರಮ ಪುರುಷ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ) (Lyrics)
 14. Sundari ragana tandu tora (ಸುಂದರಿ ರಂಗನ ತಂದು ತೋರ) (Lyrics)
 15. Toredu jeevisa bahude hari ninna charanagala (ತೊರೆದು ಜೀವಿಸ ಬಹುದೆ ಹರಿ ನಿನ್ನ ಚರಣಗಳ) (Lyrics)
 16. Yaakelo ranga ninagintha nataneya maatu (ಯಾಕೆಲೋ ರಂಗ ನಿನಗಿಂತ ನಟನೆಯ ಮಾತು) (Lyrics)
 17. Yaakishtu dayavu initilla hariye (ಯಾಕಿಷ್ಟು ದಯವು ಇನಿತಿಲ್ಲ ಹರಿಯೇ) (Lyrics)
 18. Yaatake daya maadelallo ranga (ಯಾತಕೆ ದಯ ಮಾಡಲೊಲ್ಲೋ ರಂಗ) (Lyrics)

Madwacharya Songs (ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ರಚನೆ)

 1. Ananda mukunda aravinda nayana (ಆನಂದ ಮುಕುಂದ ಅರವಿಂದ ನಯನ) (Lyrics) – Dwadasha Stotra (ದ್ವಾದಶ ಸ್ತೋತ್ರ)
 2. Atimata tamogiri samithi bedhana (ಅತಿಮತ ತಮೋಗಿರಿ ಸಮಿತಿ ಬೇಧನ) (Lyrics) – Dwadasha Stotra (ದ್ವಾದಶ ಸ್ತೋತ್ರ)
 3. Avanasripathi pratiradhi keshaadi bhavaade (ಅವನಶ್ರೀಪತಿ ಪ್ರತಿರಧಿ ಕೇಶಾದಿ ಭವಾದೆ) (Lyrics) – Dwadasha Stotra (ದ್ವಾದಶ ಸ್ತೋತ್ರ)
 4. Devaki nandana nandakumara (ದೇವಕಿ ನಂದನ ನಂದಕುಮಾರ) (Lyrics) – Dwadasha Stotra (ದ್ವಾದಶ ಸ್ತೋತ್ರ)
 5. Kuru bhunkshwa karma nijam (ಕುರು ಭುಂಕ್ಷ್ವ ಕರ್ಮ ನಿಜಂ) (Lyrics) – Dwadasha Stotra (ದ್ವಾದಶ ಸ್ತೋತ್ರ)
 6. Nijapurna sukhamitha bodha tanuhu (ನಿಜಪೂರ್ಣ ಸುಖಮಿತ ಬೋಧ ತನುಹು) (Lyrics) – Dwadasha Stotra (ದ್ವಾದಶ ಸ್ತೋತ್ರ)
 7. Sujanodadhi Samvrudhi (ಸುಜನೋದಧಿ ಸಂವೃದ್ಧಿ) (Lyrics) – Dwadasha Stotra (ದ್ವಾದಶ ಸ್ತೋತ್ರ)
 8. Udeerna majaram divyam amrutasya (ಉದೀರ್ಣ ಮಜರಂ ದಿವ್ಯಮ್ ಅಮೃತಸ್ಯ) (Lyrics) – Dwadasha Stotra (ದ್ವಾದಶ ಸ್ತೋತ್ರ)
 9. Vaasudeva parimeya sudhaaman sudha (ವಾಸುದೇವ ಪರಿಮೆಯ ಸುಧಾಮಂ ಸುಧಾ) (Lyrics) – Dwadasha Stotra (ದ್ವಾದಶ ಸ್ತೋತ್ರ)
 10. Vande vandyam sadanandam (ವಂದೇ ವಂದ್ಯಮ್ ಸದಾನಂದಮ್) (Lyrics) – Dwadasha Stotra (ದ್ವಾದಶ ಸ್ತೋತ್ರ)
 11. Vandita seshavandyoru vrundarakam (ವಂದಿತ ಶೇಷವಂದ್ಯೋರು ವೃಂದಾರಕಮ್) (Lyrics) – Dwadasha Stotra (ದ್ವಾದಶ ಸ್ತೋತ್ರ)
 12. Vishwa stithi pralaya sarga maha vibhuthi (ವಿಶ್ವ ಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರಳಯ ಸರ್ಗ ಮಹಾ ವಿಭೂತಿ) (Lyrics) – Dwadasha Stotra (ದ್ವಾದಶ ಸ್ತೋತ್ರ)

Mohana Dasa Songs (ಮೋಹನ ದಾಸರ ರಚನೆ)

 1. Indudharane baaro sura (ಇಂದುಧರನೇ ಬಾರೋ ಸುರ) (Lyrics)
 2. Aakashabhi maani srikanta varaputra – Mohana Dasara Kolu haadu (ಆಕಾಶಾಭಿಮಾನಿ ಶ್ರೀಕಂಠ ವರಪುತ್ರ – ಮೋಹನ ದಾಸರ ಕೋಲು ಹಾಡು) (Lyrics)

Narahari Tirtha Songs (ನರಹರಿ ತೀರ್ಥರ ರಚನೆ)

 1. Entu marulade naanentu marulaade (ಎಂತು ಮರುಳಾದೆ ನಾನೆಂತು ಮರುಳಾದೆ) (Lyrics)
 2. Hariye idu ninage sariye (ಹರಿಯೇ ಇದು ನಿನಗೆ ಸರಿಯೇ) (Lyrics)

Pranesha Dasa Songs (ಪ್ರಾಣೇಶ ದಾಸರ ರಚನೆ)

 1. Banda govinda mukunda nityananda (ಬಂದ ಗೋವಿಂದ ಮುಕುಂದ ನಿತ್ಯಾನಂದ) (Lyrics)

Prasanna Venkata (Kumbakona Venkata) Dasa Songs (ಪ್ರಸನ್ನ ವೆಂಕಟ (ಕುಂಭಕೋಣ ವೆಂಕಟ) ದಾಸರ ರಚನೆ) 

 1. Anudina bhavabdiyali bhava taranga raashiyalli (ಅನುದಿನ ಭವಾಬ್ದಿಯಲಿ ಭವ ತರಂಗ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ) (Lyrics)
 2. Nee karuniso vittala namman (ನೀ ಕರುಣಿಸೋ ವಿಠ್ಠಲ ನಮ್ಮನ್) (Lyrics)
 3. Ranga kolalanoodalaagi (ರಂಗ ಕೊಳಲನೂದಲಾಗಿ) (Lyrics)
 4. Vittala pidi enna kaiyya (ವಿಠ್ಠಲ ಪಿಡಿ ಎನ್ನ ಕೈಯ್ಯ) (Lyrics)

Purandara Dasa Songs (ಪುರಂದರ ದಾಸರ ರಚನೆ)

 1. Aachara villada naalige (ಆಚರ ವಿಲ್ಲದ ನಾಲಿಗೆ) (Lyrics) (Video)
 2. Aadella olite aayouthu (ಆದದೆಲ್ಲ ಒಳಿತೆ ಆಯಿತು) (Lyrics) (Video)
 3. Aaru badukidarayya hari ninna nambi (ಆರು ಬದುಕಿದರಯ್ಯಹರಿ ನಿನ್ನ ನಂಬಿ) (Lyrics)
 4. Aava kulavu tiliyalaagadu (ಆವ ಕುಲವು ತಿಳಿಯಲಾಗದು) (Lyrics)
 5. Ambegaalikkutali banda govinda (ಅಮ್ಬೇಗಾಲಿಕ್ಕುತಲಿ ಬಂದ ಗೋವಿಂದ) (Lyrics)
 6. Ambiga naa ninna nambide (ಅಂಬಿಗ ನಾ ನಿನ್ನ ನಂಬಿದೆ) (Lyrics) (Video)
 7. Amma nimma manegalalli (ಅಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ) (Lyrics) (Video)
 8. Anantha koti bramhanda – Purandara dasara gadya (ಅನಂತ ಕೋಟಿ ಬ್ರಂಹಾಂದ – ಪುರಂದರ ದಾಸರ ಗದ್ಯ) (Lyrics) (Lyrics-English)
 9. Anganeyarella neredu chappalikkuta divya (ಅಂಗನೆಯರೆಲ್ಲ ನೆರೆದು ಚಪ್ಪಾಲಿಕ್ಕುತ ದಿವ್ಯ) (Lyrics)
 10. Anjabeda bedelo jeeva (ಅಂಜಬೇಡ ಬೇಡೆಲೋ ಜೀವ) (Lyrics)
 11. Anjaletake manave anugaalavu (ಅಂಜಲೇತಕೆ ಮನವೇ ಅನುಗಾಲವು) (Lyrics)
 12. Antakana dootarige (ಅಂತಕನ ದೂತರಿಗೆ) (Lyrics) (Video)
 13. Anugaalavu chinte (ಅನುಗಾಲವೂ ಚಿಂತೆ) (Lyrics) (Video)
 14. Baa baa ranga bhujangashayana (ಬಾ ಬಾ ರಂಗ ಭುಜಂಗಶಯನ) (Lyrics)
 15. Badukideno badukideno bhava enage (ಬದುಕಿದೆನೋ ಬದುಕಿದೆನೋ ಭವ ಎನಗೆ) (Lyrics)
 16. Balavu balave ninna (ಬಲವು ಬಲವೇ ನಿನ್ನ) (Lyrics)
 17. Baliya manege vaamana bandande (ಬಲಿಯ ಮನೆಗೆ ವಾಮನ ಬಂದಂದೆ) (Lyrics) (Video)
 18. Bhandanaadenu nanu samsaradi (ಭಂಡನಾದೆನು ನಾನು ಸಂಸಾರದಿ) (Lyrics) (Video)
 19. Bhayanivaranavu sri hariya nama (ಭಯನಿವಾರಣವು ಶ್ರೀಹರಿಯ ನಾಮ) (Lyrics)
 20. Bidabyadi bidabyadi (ಬಿಡಬ್ಯಾಡಿ ಬಿಡಬ್ಯಾಡಿ) (Lyrics)
 21. Binnahake baayillavayyah (ಬಿನ್ನಹಕೆ ಬಾಯಿಲ್ಲವಯ್ಯಾ) (Lyrics)
 22. Brashtaradaru manujaru (ಭ್ರಷ್ಟರಾದರು ಮನುಜರು) (Lyrics)
 23. Chinte yatake maaduthi (ಚಿಂತೆ ಯಾಕೆ ಮಾದುತಿದ್ಹೀ) (Lyrics) (Video)
 24. Chinte yaatako (ಚಿಂತೆ ಯಾತಕೊ) (Lyrics)
 25. Chorage chandrodaya sogasuvude (ಚೋರಗೆ ಚಂದ್ರೋದಯ ಸೊಗಸುವುದೇ) (Lyrics)
 26. Daariyavudayyah vaikuntake (ದಾರಿ ಯಾವುದಯ್ಯ ವೈಕುಂಠಕೆ) (Lyrics) (Video)
 27. Dangurava sarirayya (ಡಂಗುರವ ಸಾರಿರಯ್ಯ) (Lyrics) (Video)
 28. Dayamado ranga dayamado (ದಯಮಾಡೊ ರಂಗ ದಯಮಾಡೊ) (Lyrics) (Video)
 29. Deva banda namma swamy banda (ದೇವ ಬಂದಾ) (Lyrics) (Video)
 30. Dharanige doreyendu nambide (ಧರಣಿಗೆ ದೊರೆಯೆಂದು ನಂಬಿದೆ) (Lyrics)
 31. Dooru maaduvarenu rangayyana (ದೂರು ಮಾಡುವರೇನೆ ರಂಗಯ್ಯನ) (Lyrics) (Video)
 32. Dwadasha namaskaragalu (ದ್ವಾದಶ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು) (Lyrics)
 33. E pariya sobagu (ಈ ಪರಿಯ ಸೊಬಗು) (Lyrics) (Video)
 34. Ede samaya ranga barelo (ಇದೇ ಸಮಯ ರಂಗ  ಬಾರೆಲೋ) (Lyrics)
 35. Edu bhagya edu bhagya edu bhagyavayya (ಇದು ಭಾಗ್ಯ ಇದು ಭಾಗ್ಯ ಇದು ಭಾಗ್ಯವಯ್ಯ) (Lyrics)
 36. Eke dehavanu dandisuve vrutha (ಏಕೆ ದೇಹವನು ದಂಡಿಸುವೆ ವೃಥ) (Lyrics)
 37. Eke nirdayanaaguve (ಏಕೆ ನಿರ್ದಯನಾಗುವೆ) (Lyrics)
 38. Eke nirdayanaade elo devane (ಏಕೆ ನಿರ್ದಯನಾದೆ ಎಲೋ ದೇವನೇ) (Lyrics)
 39. Elutha govindage kaiya mugive (ಏಳುತ ಗೋವಿಂದಗೆ ಕೈಯ ಮುಗಿವೆ) (Lyrics)
 40. Elliruvano ranga emba samshaya beda (ಎಲ್ಲಿರುವನೋ ರಂಗ ಎಂಬ ಸಂಶಯ ಬೇಡ) (Lyrics)
 41. Enagu aane ranga (ಎನಗೂ ಆಣೆ ರಂಗ ನಿನಗೂ ಆಣೆ) (Lyrics) (Video)
 42. Endigadaru ninna paadaravindava (ಎಂದಿಗಾದರೂ ನಿನ್ನ ಪಾದರವಿಂದವೇ ಗತಿ) (Lyrics) (Video)
 43. Ensavi ensavi hari nama (ಏನ್ಸವಿ ಏನ್ಸವಿ ಹರಿ ನಾಮ) (Lyrics)
 44. Enu maadelo ranga eke belagaayitu (ಏನು ಮಾಡೆಲೋ ರಂಗ ಏಕೆ ಬೆಳಗಾಯಿತು) (Lyrics)
 45. Etara cheluva rangayya (ಏತರ ಚೆಲುವ ರಂಗಯ್ಯ) (Lyrics) (Video)
 46. Gangaadi sakala tirthangaligadhika (ಗಂಗಾದಿ ಸಕಲ ತಿರ್ಥನ್ಗಲಿಗಧಿಕ) (Lyrics) (Video)
 47. Govinda ninna naamave chanda (ಗೋವಿಂದ ನಿನ್ನ ನಾಮವೆ ಚಂದ) (Lyrics)
 48. Hare govinda endhelu (ಹರೇ ಗೋವಿಂದ ಎಂದ್ಹೇಳು) (Lyrics)
 49. Hari chitta sathya namma (ಹರಿ ಚಿತ್ತ ಸತ್ಯ ನಮ್ಮ) (Lyrics)
 50. Hari hari yennalikke hothe illa (ಹರಿ ಹರಿ ಎನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಹೊತ್ತೆ ಇಲ್ಲ) (Lyrics)
 51. Hari kunida namma hari kunida (ಹರಿ ಕುಣಿದಾ ನಮ್ಮ ಹರಿ ಕುಣಿದ) (Lyrics) (Video)
 52. Harinaamadaragiliyu haarutide jagadi (ಹರಿನಾಮದರಗಿಳಿಯು ಹಾರುತಿದೆ ಜಗದಿ) (Lyrics)
 53. Hari naarayana hari naarayana enu manave (ಹರಿ ನಾರಾಯಣ ಹರಿ ನಾರಾಯಣ ಎನು ಮನವೇ) (Lyrics)
 54. Hari ninna namava smarisalu (ಹರಿ ನಿನ್ನ ನಾಮವ ಸ್ಮರಿಸಲು) (Lyrics)
 55. Hariyadhika haranadhika endu (ಹರಿಯಧಿಕ ಹರನಧಿಕ ಎಂದು) (Lyrics)
 56. Hariya nenyiro namma hariya (ಹರಿಯ ನೆನಯಿರೋ ನಮ್ಮ ಹರಿಯ) (Lyrics)
 57. Innu daya baarade daasana mele (ಇನ್ನು ದಯ ಬಾರದೆ ದಾಸನ ಮೇಲೆ) (Lyrics)
 58. Jaya mangalam nitya subhamangalam indivaraakshage (ಜಯಮಂಗಳಂ ನಿತ್ಯ ಶುಭಮಂಗಳಂ ಇಂದೀವರಾಕ್ಷಗೆ) (Lyrics)
 59. Jaya mangalam nitya shuba mangalam mukutakke mangla (ಜಯಮಂಗಳಂ ನಿತ್ಯ ಶುಭಮಂಗಳಂ ಮುಕುಟಕ್ಕೆ ಮಂಗಳ) (Lyrics)
 60. Jaya mangalam nitya shuba mangalam nigamava tanda (ಜಯಮಂಗಳಂ ನಿತ್ಯ ಶುಭಮಂಗಳಂ ನಿಗಮವ ತಂದ) (Lyrics) (Video)
 61. Kaliyugadolu harinamava nenedare (ಕಲಿಯುಗದೊಳು ಹರಿನಾಮವ ನೆನೆದರೆ) (Lyrics) (Video)
 62. Karunaakara neenembuvadetako (ಕರುಣಾಕರ ನೀನೆಂಬುವದೆತಕೋ) (Lyrics)
 63. Kayya toro karunigalarasane (ಕಯ್ಯ ತೋರೋ ಕರುಣಿಗಳರಸನೇ) (Lyrics)
 64. Kelano hari taaleno (ಕೇಳೆನೊ ಹರಿ ತಾಳನೊ) (Lyrics) (Video)
 65. Kelide ninnaya suddi kelide (ಕೇಳಿದೆ ನಿನ್ನಯ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿದೆ) (Lyrics)
 66. Kereya neeranu kerege chelli (ಕೆರೆಯ ನೀರನು ಕೆರೆಗೆ ಚೆಲ್ಲಿ) (Lyrics) (Video)
 67. Kettanello hariye (ಕೆಟ್ಟೆನಲ್ಲೋ ಹರಿಯೆ) (Lyrics)
 68. Lambodara lakumikara (ಲಂಬೋದರ ಲಕುಮಿಕರ) (Lyrics) (Video)
 69. Mangala maaramananige (ಮಂಗಳ ಮಾರಮಣನಿಗೆ) (Lyrics)
 70. Mangala mangala ranganige (ಮಂಗಳ ಮಂಗಳ ರಂಗನಿಗೆ) (Lyrics)
 71. Moorutiyane nilliso madhava (ಮೂರುತಿಯನೆ ನಿಲ್ಲಿಸೋ ಮಾಧವ) (Lyrics)
 72. Mosa hodenallo nanu (ಮೋಸ ಹೋದೆನಲ್ಲೋ ನಾನು) (Lyrics) (Video)
 73. Musure toleya beku E manasina (ಮುಸುರೆ ತೊಳೆಯ ಬೇಕು ಈ ಮನಸಿನ) (Lyrics)
 74. Naa ninna dhyanadoliralu (ನಾ ನಿನ್ನ ಧ್ಯಾನದೊಳಿರಲು) (Lyrics) (Video)
 75. Nachike padabeda manadolu (ನಾಚಿಕೆಪಡಬೇಡ ಮನದೊಳು) (Lyrics)
 76. Naarayana govinda harihari (ನಾರಾಯಣ ಗೋವಿಂದ ಹರಿಹರಿ) (Lyrics)
 77. Naarayana ninna namada smarane (ನಾರಾಯಣ ನಿನ್ನ ನಾಮದ ಸ್ಮರಣೆಯ) (Lyrics) (Video)
 78. Naarayana te namo namo (ನಾರಾಯಣ ತೇ ನಮೋ ನಮೋ) (Lyrics) (Video)
 79. Naivedyava kollo narayanaswamy (ನೈವೇದ್ಯವ ಕೊಳ್ಳೊ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ) (Lyrics)
 80. Namakeerthane anudina malpage (ನಾಮಕೀರ್ತನೆ ಅನುದಿನ ಮಾಳ್ಪಗೆ ನರಕ ಭಯಗಳುಂಟೆ) (Lyrics)
 81. Nambadiru ee deha (ನಂಬದಿರು ಈ ದೇಹ ನಿತ್ಯವಲ್ಲ) (Lyrics) (Video)
 82. Nambi kattavarillvo (ನಂಬಿ ಕೆಟ್ಟವರಿಲ್ಲವೊ ರಂಗಯ್ಯನ) (Lyrics) (Video)
 83. Narabrundavembo kaananadali (ನರಬೃಂದವೆಂಬೋ ಕಾನನದಲಿ) (Lyrics)
 84. Naranaadamele harinama (ನರನಾದ ಮೇಲೆ ಹರಿನಾಮ ಜಿಹ್ವೆಯೊಳಿರಬೇಕು) (Lyrics)
 85. Nechanayya hari mechanayya (ನೆಚ್ಚನಯ್ಯ ಹರಿ ಮೆಚ್ಚನಯ್ಯ) (Lyrics) (Video)
 86. Neenayko ninna hangyako (ನೀನ್ಯಾಕೋ ನಿನ್ನ ಹಂಗ್ಯಾಕೋ) (Lyrics) (Video)
 87. Nimma bhagya dodaddu (ನಿಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ದೊಡ್ಡದೋ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ದೊಡ್ಡದೋ) (Lyrics) (Video)
 88. Ninnanne nambideno neenenna salahayya (ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಂಬಿದೇನೋ ನೀನೆನ್ನ ಸಲಹಯ್ಯ) (Lyrics)
 89. Ninnantha swamy enaguntu ninagilla (ನಿನ್ನಂಥ ಸ್ವಾಮಿ ಎನಗುಂಟು ನಿನಗಿಲ್ಲ) (Lyrics)
 90. Ollano hari kollano (ಒಲ್ಲನೋ ಹರಿ ಕೊಳ್ಳನೋ) (Lyrics)
 91. Onde naamavu salade sri hariyemba (ಒಂದೇ ನಾಮವು ಸಾಲದೆ ಶ್ರೀ ಹರಿಯೆಂಬ) (Lyrics) (Video)
 92. Pandhara puravemba dodda nagara (ಪಂಡರಾಪುರವೆಂಬ ದೊಡ್ಡ ನಗರ) (Lyrics) (Lyrics-English)
 93. Paraku maadade parambarisi (ಪರಾಕು ಮಾಡದೆ ಪರಾಂಬರಿಸಿ) (Lyrics) (Video)
 94. Pogadirelo ranga (ಪೋಗದಿರೆಲೋ ರಂಗ) (Lyrics) (Video)
 95. Pongolalanoodutiha yadukulotunga (ಪೊಂಗೊಳಲನೂದುತಿಹ ಯದುಕುಲೋತ್ತುಂಗ) (Lyrics)
 96. Raagi tandirya bhikshake (ರಾಗಿ ತಂದೀರ್ಯ ಭಿಕ್ಷಕೆ) (Lyrics)
 97. Ranga baro panduranga baro (ರಂಗ ಬಾರೋ ಪಂಡುರಂಗ ಬಾರೋ) (Lyrics) (Video)
 98. Ranga baro ranga baro rangayya baro (ರಂಗ ಬಾರೋ ರಂಗ ಬಾರೋ ರಂಗಯ್ಯ ಬಾರೋ) (Lyrics)
 99. Ranga kolalanoodalaagi mangala (ರಂಗ ಕೊಳಲನೂದಲಾಗಿ ಮಂಗಳ) (Lyrics)
 100. Rangana nodire rajakuvara (ರಂಗನ ನೋಡಿರೆ ರಾಜಕುವರ) (Lyrics)
 101. Saamanyavalla sri hari seve (ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಹರಿ ಸೇವೆ) (Lyrics)
 102. Sakala graha bala neene sarisijaaksha (ಸಕಲ ಗ್ರಹ ಬಲ ನೀನೆ ಸರಿಸಿಜಾಕ್ಷ) (Lyrics)
 103. Satya jagatidu pancha bedavu (ಸತ್ಯ ಜಗತಿದು ಪಂಚ ಬೇದವು) (Lyrics)
 104. Satyavantharigidu kaalavalla (ಸತ್ಯವಂತರಿಗಿದು ಕಾಲವಲ್ಲ) (Lyrics)
 105. Shobhanave edu shobhanave (ಶೋಭನವೇ ಇದು ಶೋಭನವೇ) (Lyrics)
 106. Smarane onde saalade govindana (ಸ್ಮರಣೆ ಒಂದೇ ಸಾಲದೇ ಗೋವಿಂದನ) (Lyrics) (Video)
 107. Smariso sarvada hariya (ಸ್ಮರಿಸೋ ಸರ್ವದಾ ಹರಿಯ) (Lyrics)
 108. Srikantha yenagishtu dayamado tande (ಶ್ರೀಕಾಂತ ಯೆನಗಿಷ್ಟು ದಯಮಾಡೋ ತಂದೆ) (Lyrics)
 109. Srinatha govinda aananda mooruthige (ಶ್ರೀನಾಥ ಗೋವಿಂದ ಆನಂದ ಮೂರುತಿಗೆ) (Lyrics)
 110. Sripathiyu namage sampadaveeyali (ಶ್ರೀಪತಿಯು ನಮಗೆ ಸಂಪದವೀಯಲಿ) (Lyrics) (Video)
 111. Sulabha poojaya maadi balavilladavaru (ಸುಲಭ ಪೂಜೆಯಮಾಡಿ ಭಲವಿಲ್ಲದವರು) (Lyrics) (Video)
 112. Tarakka bindige (ತಾರಕ್ಕ ಬಿಂದಿಗೆ ನೀರಿಗೆ ಹೋಗುವೆ) (Lyrics) (Video)
 113. Tarale ranne kappu maiyava (ತರಲೆ ರನ್ನೆ ಕಪ್ಪು ಮೈಯವ) (Lyrics)
 114. Teliso illa mulugiso (ತೇಲಿಸೋ ಇಲ್ಲ ಮುಳುಗಿಸೋ) (Lyrics) (Video)
 115. Udara vairagyavidu (ಉದರ ವೈರಾಗ್ಯವಿದು) (Lyrics) (Video)
 116. Vaasudevana charana vanaja vanditane (ವಾಸುದೇವನ ಚರಣ ವನಜ ವಂದಿತನೇ) (Lyrics)
 117. Vittala salaho swamy (ವಿಠಲ ಸಲಹೊ ಸ್ವಾಮಿ) (Lyrics) (Video)
 118. Yaake nirdayanade elo devane (ಯಾಕೆ ನಿರ್ದಯನಾದೆ ಎಲೋ ದೇವನೇ) (Lyrics)
 119. Yaakenna E rajyake eletande hariye (ಯಾಕೆನ್ನ ಈ ರಾಜ್ಯಕೆ ಎಳೆತಂದೆ ಹರಿಯೇ) (Lyrics)
 120. Yaare bandavaru mathinyaare bandavaru (ಯಾರೇ ಬಂದವರು ಮತ್ತಿನ್ಯಾರೆ ಬಂದವರು) (Lyrics) (Video)
 121. Yaarenendaro rangayya ninage yaarenendaro (ಯಾರೇನೆಂದರೋ ರಂಗಯ್ಯ ನಿನಗೆ ಯಾರೇನೆಂದರೋ) (Lyrics)

Sripadaraja Tirtha Songs (ಶ್ರೀಪಾದರಾಜ ತೀರ್ಥರ ರಚನೆ)

 1. Akatakata samsaaravanu nechi kedabyada (ಅಕಟಕಟಾ ಸಂಸಾರವನು ನೆಚ್ಚಿ ಕೆಡಬ್ಯಾಡ) (Lyrics)
 2. Bidi bidi sandehavanu podavi manujarella (ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ ಸಂದೇಹವನು ಪೊಡವಿ ಮನುಜರೆಲ್ಲ) (Lyrics)
 3. Duritagaja panchaanana nara hariye (ದುರಿತಗಜ ಪಂಚಾನನ ನರ ಹರಿಯೇ) (Lyrics)
 4. Drushti taakito (ದೃಷ್ಟಿ ತಾಕಿತೋ) (Video)
 5. Edanaadaru kodadiddare ninna (ಇದನಾದರು ಕೊಡದಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನ) (Lyrics)
 6. Ediradaavanu ninagee dhareyolu (ಇದಿರದಾವನು ನಿನಗೀ ಧರೆಯೊಳು) (Lyrics)
 7. Eke dooravire rangayyana eke dooravire (ಏಕೆ ದೂರವಿರೆ ರಂಗಯ್ಯನ ಏಕೆ ದೂರವಿರೆ) (Lyrics)
 8. Eke neenilli pavadiside (ಏಕೆ ನೀನಿಲ್ಲಿ ಪವಡಿಸಿದೆ) (Lyrics) (Video)
 9. Ekko node ranganathana (ಇಕ್ಕೋ ನೋಡೆ ರಂಗನಾಥನ) (Lyrics) (Video)
 10. Enna mana hari ninna (ಎನ್ನ ಮನ ಹರಿ ನಿನ್ನ) (Lyrics)
 11. Ethange eruveno hariye enna doreye (ಇಟ್ಹಾಂಗೆ ಇರುವೆನೊ ಹರಿಯೆ ಎನ್ನ ದೊರೆಯೆ) (Lyrics)
 12. Jo jo jo rangadhama (ಜೋ ಜೋ ಜೋ ರಂಗಧಾಮ) (Lyrics)
 13. Kangalidyatako kaveri rangana nodada (ಕಂಗಳಿದ್ಯಾತಕೋ ಕಾವೇರಿ ರಂಗನ ನೋಡದ) (Lyrics) (Video)
 14. Kantupitane ninna enthu varnipe lakshmikantha (ಕಂತುಪಿತನೆ ನಿನ್ನ ಎಂತು ವರ್ಣಿಪೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ) (Lyrics)
 15. Kasturi tilakava shistaagi (ಕಸ್ತೂರಿ ತಿಲಕವ ಶಿಸ್ತಾಗಿ) (Lyrics)
 16. Mareteyeno ranga mangalanga (ಮರೆತೆಯೇನೋ ರಂಗ ಮಂಗಳಾಂಗ) (Lyrics)
 17. Mosahodenalla sakalavu vaasudeva (ಮೋಸಹೋದೆನಲ್ಲ ಸಕಾಲವು ವಾಸುದೇವ) (Lyrics)
 18. Naa ningenu beduvudilla enna (ನಾ ನಿನಗೇನು ಬೇಡುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ) (Lyrics)
 19. Narayana ninna nambide lakshmi narayana (ನಾರಾಯಣ ನಿನ್ನ ನಂಬಿದೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ) (Lyrics)
 20. Nene ballideno ranga ninna daasaru ballidaro (ನೀನೇ ಬಲ್ಲಿದೇನೋ ರಂಗ ನಿನ್ನ ದಾಸರು ಬಲ್ಲಿದರೋ) (Lyrics)
 21. Popu hogona baaro ranga (ಪೋಪು ಹೋಗೋಣ ಬಾರೋ ರಂಗ) (Lyrics) (Video)
 22. Ranganathana noduva banni (ರಂಗನಾಥನ ನೋಡುವ ಬನ್ನಿ) (Lyrics) (Video)
 23. Uttamara sanghavanu (ಉತ್ತಮರ ಸಂಘವನು) (Lyrics)
 24. Vyartha vallave janma (ವ್ಯರ್ಥ ವಲ್ಲವೇ ಜನ್ಮ) (Video)

Vadiraja Tirtha Songs (ವಾದಿರಾಜ ತೀರ್ಥರ ರಚನೆ)

 1. Aananda mayage chinmayage (ಆನಂದ ಮಯಗೆ ಚಿನ್ಮಯಗೆ) (Lyrics) (Video)
 2. Aava kulavo ranga ariyalagadu (ಆವ ಕುಲವೋ ರಂಗ ಅರಿಯಲಾಗದು) (Lyrics)
 3. Aava reethiyalli nee enna salahe (ಆವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀ ಎನ್ನ ಸಲಹೆ) (Lyrics)
 4. Adigaadharavilla hidivudake kombilla (ಅಡಿಗಾಧಾರವಿಲ್ಲ ಹಿಡಿವುದಕೆ ಕೊಂಬಿಲ್ಲ) (Lyrics)
 5. Baaro bega baaro neelavarna megha shyama (ಬಾರೋ ಬೇಗ ಬಾರೋ ನೀಲವರ್ಣ ಮೇಘ ಶ್ಯಾಮ) (Lyrics) (Video)
 6. Bega baa bega baa belapura chenna (ಬೇಗ ಬಾ ಬೇಗ ಬಾ ಬೇಲಾಪುರ ಚೆನ್ನ) (Lyrics)
 7. Belagu jhavadi baaro hariye (ಬೆಳಗು ಝಾವದಿ ಬಾರೋ ಹರಿಯೇ) (Lyrics)
 8. Dashavataara stuthi (ದಶಾವತಾರ ಸ್ತುತಿ) (Lyrics) (Video)
 9. Hari bhajane maado nirantara (ಹರಿ ಭಜನೆ ಮಾಡೋ ನಿರಂತರ) (Video)
 10. Hayagreeva hayagreeva hayagreevethi () (Lyrics)
 11. Hayagreeva sampada stotra (ಹಯಗ್ರೀವ ಸಂಪದ ಸ್ತೋತ್ರ) (Video)
 12. Hyange kottanu henna saagaranu e varage (ಹ್ಯಾಂಗೆ ಕೊಟ್ಟನು ಹೆಣ್ಣ ಸಾಗರನು ಈ ವರಗೆ) (Lyrics)
 13. Jayamangalam nitya shubhamangalam vasudeva tanayage (ಜಯಮಂಗಲಂ ನಿತ್ಯ ಶುಭಮಂಗಲಂ ವಸುದೇವ ತನಯಗೆ) (Lyrics)
 14. Jayapradanu jagake (ಜಯಪ್ರದನು ಜಗಕೆ)
 15. Kanjaksha kaayayya karunaanidhiye (ಕಂಜಾಕ್ಷ ಕಾಯಯ್ಯ ಕರುಣಾನಿಧಿಯೇ)
 16. Kondaadalalave ninnaya reethi (ಕೊಂಡಾದಳಲವೇ ನಿನ್ನಯ ರೀತಿ)
 17. Kudure bandide cheluva (ಕುದುರೆ ಬಂದಿದೆ ಚೆಲುವ) (Video)
 18. Kudireya kandiraa (ಕುದಿರೆಯ ಕಂಡಿರಾ)
 19. Laali hadu – Ascharya janakavagi (ಲಾಲಿ ಹಾಡು – ಆಶ್ಚರ್ಯ ಜನಕವಾಗಿ) (Lyrics)
 20. Loka bharitano ranga (ಲೋಕ ಭಾರಿತನೋ ರಂಗ) (Video)
 21. Maatu maatige keshava naarayana enabaarade (ಮಾತು ಮಾತಿಗೆ ಕೇಶವ ನಾರಾಯಣ ಎನಬಾರದೆ) (Lyrics)
 22. Naarayana enniro (ನಾರಾಯಣ ಎನ್ನಿರೋ) (Video)
 23. Naarayanana nene manave (ನಾರಾಯಣನ ನೆನೆ ಮನವೇ) (Lyrics) (Video)
 24. Paalayaachita paalayachuta (ಪಾಲಯಾಚಿತ ಪಾಲಯಚುತ) (Video)
 25. Raaja beediyolaginda kasturi ranga (ರಾಜ ಬೀದಿಯೋಳಗಿಂದ ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗ) (Video)
 26. Ranga baarane sriranga baarane (ರಂಗ ಬಾರನೇ ಶ್ರೀರಂಗ ಬಾರನೇ)
 27. Ranganathane nimma kaanade (ರಂಗನಾಥನೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಣದೆ)
 28. Swapna pada (ಸ್ವಪ್ನ ಪದ) (Lyrics) (Lyrics-English)

Vijaya Dasa Songs (ವಿಜಯ ದಾಸರ ರಚನೆ)
 1. Aananda aananda mathe paramaananda (ಆನಂದ ಆನಂದ ಮತ್ತೆ ಪರಮಾನಂದ) (Lyrics)
 2. Ananta kalpakke ninna more (ಅನಂತ ಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಮೊರೆ) (Lyrics)
 3. Antarangada kadavu (ಅಂತರಂಗದ ಕದವು) (Lyrics) (Video)
 4. Anya devategalu karedoyda (ಅನ್ಯ ದೇವತೆಗಳು ಕರೆದೊಯ್ದ) (Lyrics)
 5. Baa baa bhakutara hrudaya mandira (ಬಾ ಬಾ ಭಕುತರ ಹೃದಯ ಮಂದಿರ) (Lyrics)
 6. Bandu nillo kanna munde (ಬಂದು ನಿಲ್ಲೋ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ) (Lyrics) (Video)
 7. Bandu ninda kanna munde (ಬಂದು ನಿಂದ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ) (Lyrics)
 8. Bandu ninta bhagavatara preeya (ಬಂದು ನಿಂತ ಭಾಗವತರ ಪ್ರೀಯ) (Lyrics)
 9. Bhatuki sukhavo (ಭಕುತಿ ಸುಖವೋ) (Lyrics)
 10. Bhakuta jana munde neenavara hinde (ಭಕುತ ಜನ ಮುಂದೆ ನೀನವರ ಹಿಂದೆ) (Lyrics) (Video)
 11. Chiranjeevi yaagelo chinna neenu (ಚಿರಂಜೀವಿ ಯಾಗೆಲೋ ಚಿನ್ನ ನೀನು) (Lyrics)
 12. Daasa daasa daasara daasyava (ದಾಸ ದಾಸ ದಾಸರ ದಾಸ್ಯವ) (Lyrics)
 13. Dhanvantri stotra suladi (ಧನ್ವಂತ್ರಿ ಸುಳಾದಿ) (Lyrics) (Video)
 14. Elli bhayagalu hariya bhakutarige (ಎಲ್ಲಿ ಭಯಗಳು ಹರಿಯ ಭಕುಕರಿಗೆ) (Lyrics)
 15. Endigahudo ninna darushana (ಎಂದಿಗಾಹುದೋ ನಿನ್ನ ದರುಶನ) (Lyrics) (Video)
 16. Hare vittala panduranga (ಹರೇ ವಿಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ) (Video)
 17. Haribhakthi illadavanobba kona (ಹರಿಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದವನೊಬ್ಬ ಕೋಣ) (Lyrics)
 18. Kaadanaa vatsava hari (ಕಾದನಾ ವತ್ಸವ ಹರಿ) (Lyrics)
 19. Kaala kaalakke ninna namada (ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ನಾಮದ) (Lyrics)
 20. Koduvavanu neenu kombuvanu neenu (ಕೊಡುವವನು ನೀನು ಕೊಂಬುವನು ನೀನು) (Lyrics)
 21. Narayanana naamake etara (ನಾರಾಯಣನ ನಾಮಕೆ ಇತರ) (Lyrics)
 22. Ninna olumeyinda nikhila janaru bandu (ನಿನ್ನ ಒಲುಮೆಯಿಂದ ನಿಖಿಲ ಜನರು ಬಂದು) (Lyrics)
 23. Ondu kaiyalli khadga (ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಖಡ್ಗ) (Lyrics)
 24. Saagi baarayya bhava rogada (ಸಾಗಿ ಬಾರಯ್ಯ ಭವ ರೋಗದ) (Lyrics)
 25. Sadaa yenna hrudayadalli (ಸದಾ ಎನ್ನ ಹೃದಯದಲಿ ವಾಸಮಾಡೋ) (Lyrics) (Video)
 26. Snaana maadidda rinnenu phalavo (ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ದರಿನ್ನೇನು ಫಲವೋ) (Lyrics)
 27. Yelladagidano hari yennaya dhoori (ಯೆಲ್ಲಡಗಿದನೊ ಹರಿ ಎನ್ನಯ ಧೂರಿ) (Lyrics)
 28. Yendigaagado ninna darushana (ಎಂದಿಗಾಗದೋ ನಿನ್ನ ದರುಶನ) (Lyrics)

Vyasaraja Tirtha Songs (ವ್ಯಾಸರಾಜ ತೀರ್ಥರ ರಚನೆ
 1. Antarangadali hariya kaanadava (ಅಂತರಂಗದಲಿ ಹರಿಯ ಕಾಣದವ) (Lyrics) (Video)
 2. Ballavagillide vaikunta (ಬಲ್ಲವಗಿಲ್ಲಿದೆ ವೈಕುಂಟ) (Lyrics)
 3. Enu sukhavo entha sukhavo (ಏನು ಸುಖವೋ ಎಂಥ ಸುಖವೋ) (Lyrics)
 4. Harinama jifweyolagirabeku (ಹರಿನಾಮ ಜಿಫ್ವೆಯೋಳಗಿರಬೇಕು) (Lyrics)
 5. Vaasudevana charana vanaja (ವಾಸುದೇವನ ಚರಣ ವನಜ)

Vyasatatvagna Tirtha / Aiji swamigalu Songs (ವ್ಯಾಸಾತತ್ವಜ್ಞ ತೀರ್ಥ / ಐಜಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ರಚನೆ)
 1. Endige ninna paada kambe (ಎಂದಿಗೆ ನಿನ್ನ ಪಾದ ಕಾಂಬೆ) (Lyrics)

 

Advertisements