Tags

ಚರಮ ಶ್ಲೋಕ:

ಮನ್ಮನೋಭೀಷ್ಟ ವರದಂ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟ ಫಲಪ್ರದಂ | 

ಪುರಂದರ ಗುರಂ ವಂದೇ ದಾಸಶ್ರೇಷ್ಠ ದಯಾ ನಿಧಿಮ್ ||


Total Number of Purandara Dasa Compositions = 395

For Purandara Dasa composition (songs) on Hanuma, Rama, Krishna, Eshwara, Narayana, Lakshmi, Narasimha, Raghavendra Swamy and Srinivasa – click on the respective names.


Bharathi Devi Songs (ಅನ್ಯ ದೇವಿಯರು
 1. Bharathi deviyane nene (ಭಾರತಿದೇವಿಯ ನೆನೆ ನೆನೆ) (Lyrics) (Video)
 2. Sharanu bhaarati devige (ಶರಣು ಭಾರತಿ ದೇವಿಗೆ) (Lyrics) (Video)

Brahma Songs (ಬ್ರಹ್ಮ)

 1. Enu baredeyo brahma (ಏನು ಬರೆದೆಯೊ ಬ್ರಹ್ಮ) (Lyrics)

Miscellenous Songs

 1. Aaru hitavaru ninage (ಆರು ಹಿತವರು ನಿನಗೆ) (Lyrics) (Video)
 2. Agnaigala koode adhika (ಅಜ್ಞಾನಿಗಳ ಕೂಡೆ ಅಧಿಕ ಸ್ನೇಹಕ್ಕಿಂತ) (Lyrics) (Video)
 3. Allide nammane illiruvudu summane (ಅಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಿರುವುದು ಸುಮ್ಮನೆ) (Lyrics) (Video)
 4. Anuvaagaballa mahathagaballa (ಅಣುವಾಗಬಲ್ಲ ಮಹತ್ತಾಗಬಲ್ಲ) (Lyrics)
 5. Antakana dhootarige kinchittu dayavilla (ಅಂತಕನ ಧೂತರಿಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ತು ದಯವಿಲ್ಲ) (Lyrics)
 6. Apaya kotigalige upaya onde (ಅಪಾಯ ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ಉಪಾಯ ಒಂದೇ) (Lyrics)
 7. Ballavaru peliri sollanella (ಬಲ್ಲವರು ಪೇಳಿರಿ ಸೊಲ್ಲನೆಲ್ಲ) (Lyrics)
 8. Bevu belladolidalenu phala (ಬೇವು ಬೆಲ್ಲದೊಳಿಡಲೇನು ಫಲ) (Lyrics) (Video)
 9. Bhashe heenara sangabhimaana bhanga (ಭಾಷೆ ಹೀನರ ಸಂಗವಭಿಮಾನ ಭಂಗ) (Lyrics)
 10. Brahmandadolage arasi nodalu (ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದೊಳಗೆ ಅರಸಿ ನೋಡಲು) (Lyrics)
 11. Budhi maatu helidare kelabekamma (ಬುದ್ಧಿ ಮಾತು ಹೇಳಿದರೆ ಕೇಳಬೇಕಮ್ಮ) (Lyrics) (Video)
 12. Daasanaaguvudake yesu janma sukruta (ದಾಸ ನಾಗುವುದಕೆ ಯೇಸು ಜನ್ಮದ ಸುಕೃತ) (Lyrics)
 13. Daasana maadiko yenna (ದಾಸನ ಮಾಡಿಕೊ ಎನ್ನ) (Lyrics) (Video)
 14. Dhanadaase dhainya padisuthide (ಧನದಾಸೆ ಧೈನ್ಯ ಪಡಿಸುತಿದೆ) (Lyrics)
 15. Dharanige doreyendu nambide (ಧರಣಿಗೆ ದೊರೆಯೆಂದು ನಂಬಿದೆ) (Lyrics)
 16. Dharmakke kai baaradee kaala (ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಕೈ ಬಾರದೀ ಕಾಲ) (Lyrics) (Video)
 17. Dharmave jayavemba divya mantra (ಧರ್ಮವೇ ಜಯವೆಂಬ ದಿವ್ಯಮಂತ್ರ) (Lyrics) (Video)
 18. Dharmavemba sambalava galisikolliro (ಧರ್ಮವೆಂಬ ಸಂಬಳವ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರೋ) (Lyrics)
 19. Dhyanavu kruta yugadalli (ಧ್ಯಾನವು ಕೃತಯುಗದಲ್ಲಿ) (Lyrics) (Video)
 20. Donku baalada naayakare (ಡೊಂಕು ಬಾಲದ ನಾಯಕರೆ) (Lyrics)
 21. Ede munigala manada koneya Thavu (ಇದೇ ಮುನಿಗಳ ಮನದ ಕೊನೆಯ ಠಾವು) (Lyrics)
 22. Eke chintisuthiruvi baride manave (ಏಕೆ ಚಿಂತಿಸುಥಿರುವಿ ಬರಿದೆ ಮನವೇ) (Lyrics)
 23. Ellanu balle nembuvarella (ಎಲ್ಲಾನು ಬಲ್ಲೇನೆಂಬುವರಲ್ಲ) (Lyrics) (Video)
 24. Enadaru ondaagali noorentu devaru (ಏನಾದರು ಒಂದಾಗಲಿ ನೂರೆಂಟು ದೇವರು) (Lyrics)
 25. Enenu danava maadali (ಏನೇನು ದಾನವ ಮಾಡಲಿ) (Lyrics)
 26. Enna kade haayisuvudu ninna bhara (ಎನ್ನ ಕಡೆ ಹಾಯಿಸುವುದು ನಿನ್ನ ಭಾರ) (Lyrics)
 27. Enu maadidarenu bhava hingadu (ಏನು ಮಾಡಿದರೇನು ಭವ ಹಿಂಗದು) (Lyrics) (Video)
 28. Enu odidarenu enu kelidarenu (ಏನು ಓದಿದರೇನು ಏನು ಕೇಳಿದರೇನು) (Lyrics)
 29. Erabeku erabeku haridasara sangha (ಇರಬೇಕು ಇರಬೇಕು ಹರಿದಾಸರ ಸಂಘ) (Lyrics)
 30. Erabeku samsaaradi manuja (ಇರಬೇಕು ಸಂಸಾರದಿ ಮನುಜ) (Lyrics)
 31. Eragi bhajipenu ninna (ಎರಗಿ ಭಜಿಪೆನು ನಿನ್ನ) (Lyrics) (Video)
 32. Evana hididu kondu hogelo jogi (ಇವನ ಹಿಡಿದು ಕೊಂಡು ಹೋಗೆಲೋ ಜೋಗಿ) (Lyrics)
 33. Gangaadi sakala tirthangala phalavidu (ಗಂಗಾದಿ ಸಕಲ ತೀರ್ಥಂಗಳ ಫಲವಿದು) (Lyrics)
 34. Hagalu ninna neneyalilla hasive trusheyinda (ಹಗಲು ನಿನ್ನ ನೆನೆಯಲಿಲ್ಲ ಹಸಿವೆ ತ್ರುಷೆಯಿಂದ) (Lyrics)
 35. Hendathi prana hinduthi (ಹೆಂಡತಿ ಪ್ರಾಣ ಹಿಂಡುತ್ತಿ) (Lyrics)
 36. Holeya bandaanendu olage devara maadi (ಹೊಲೆಯ  ಬಂದಾನೆಂದು ಒಳಗೆ ದೇವರ ಮಾಡಿ) (Lyrics)
 37. Hukulali gandu padedavarunte (ಹುಕುಳಲಿ ಗಂಡು ಪಡೆದವರುಂಟೆ) (Lyrics)
 38. Hyage bareditho pracheenadali (ಹ್ಯಾಂಗೆ ಬರೆದಿತ್ತೋ  ಪ್ರಾಚೀನದಲ್ಲಿ) (Lyrics)
 39. Indina dinave shubhadina (ಇಂದಿನ ದಿನವೇ ಶುಭದಿನ) (Lyrics)
 40. Jaali maradante dhareyolu durjanaru (ಜಾಲಿಯ ಮರದಂತೆ ಧರೆಯೊಳು ದುರ್ಜನರು) (Lyrics)
 41. Jagava suthihudella ninna maayavayya (ಜಗವ ಸುತ್ತಿಹುದೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಾಯವಯ್ಯ) (Lyrics) (Video)
 42. Jayavade jayavade e manetanaka (ಜಯವದೆ ಜಯವದೆ ಈ ಮನೆತನಕೆ) (Lyrics)
 43. Kadavanikkidaleko gayyaali (ಕದವನಿಕ್ಕಿದಲೇಕೋ ಗಯ್ಯಾಳಿ) (Lyrics)
 44. Kai meeri hoda maatige maruga baaradu (ಕೈ ಮೀರಿ ಹೋದ ಮಾತಿಗೆ ಮರುಗ ಬಾರದು) (Lyrics)
 45. Kallu sakkare kolliro (ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ಕೊಳ್ಳಿರೋ) (Lyrics)
 46. Kanaka daasana mele daya maadalu (ಕನಕ ದಾಸನ ಮೇಲೆ ದಯ ಮಾಡಲು) (Lyrics)
 47. Kelo saccharita kelo saccharita (ಕೇಳೋ ಸಚ್ಚರಿತ ಕೇಳೋ ಸಚ್ಚರಿತ) (Lyrics)
 48. Kettu nentara seruvudu balu katina (ಕೆಟ್ಟು ನೆಂಟರ ಸೇರುವುದು ಬಲು ಕಠಿಣ) (Lyrics) (Video)
 49. Kurudu naayi santhege bantanthe (ಕುರುಡು ನಾಯಿ ಸಂತೆಗೆ ಬಂತಂತೆ) (Lyrics)
 50. Langoti balu olledanna (ಲಂಗೋಟಿ ಬಲು ಒಳ್ಳೇದಣ್ಣ) (Lyrics)
 51. Maadu sikkadalla maadina goodu (ಮಾಡು ಸಿಕ್ಕದಲ್ಲ ಮಾಡಿನ ಗೂಡು) (Lyrics) (Video)
 52. Maana heenanige abhimaana veke (ಮಾನ ಹೀನನಿಗೆ ಅಭಿಮಾನವೇಕೆ) (Lyrics)
 53. Madi madi madi endu adigadi (ಮಡಿ ಮಡಿ ಮಡಿ ಎಂದು ಅಡಿಗಡಿ) (Lyrics)
 54. Madwaraayara devatharchaneya prasidha raghunatharu (ಮಧ್ವರಾಯರ ದೇವತಾರ್ಚನೆಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರಘುನಾಥರು) (Lyrics)
 55. Mana shuddi illadavage mantrada phalavenu (ಮನ ಶುದ್ದಿ ಇಲ್ಲದವಗೆ ಮಂತ್ರದ ಫಲವೇನು) (Lyrics)
 56. Manda mathiyu naanu (ಮಂದ ಮತಿಯು ನಾನು) (Lyrics)
 57. Manovachanagalalli karya karmagalalli (ಮನೋವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ) (Lyrics)
 58. Mullu koneya mele mooru (ಮುಳ್ಳು ಕೊನೆಯ ಮೇಲೆ ಮೂರು) (Lyrics) (Video)
 59. Naa maadida karma bhalavantha (ನಾ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮ ಬಲವಂತ) (Lyrics)
 60. Nageyu barutide yenage (ನಗೆಯು ಬರುತಿದೆ ಎನಗೆ) (Lyrics) (Video)
 61. Narahari tirthara mahime keliro (ನರಹರಿ ತೀರ್ಥರ ಮಹಿಮೆ ಕೇಳಿರೋ) (Lyrics)
 62. Navaratnagalu kanda kanda (ನವರತ್ನಗಳು ಕಂಡ ಕಂಡ) (Lyrics)
 63. Nimma bhagya doddadu (ನಿಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ದೊಡ್ಡದು) (Lyrics) (Video)
 64. Nodadiru parastreeyara (ನೋಡದಿರು ಪರಸ್ತ್ರೀಯರ) (Lyrics)
 65. Ondakshara pelidavara oormileyu (ಒಂದಕ್ಷರ ಪೇಳಿದವರ ಊರ್ಮಿಲೆಯು) (Lyrics)
 66. Ondu kaaladali aane kudure melmerasuve (ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆನೆ ಕುದುರೆ ಮೇಲ್ಮೆರೆಸುವೆ) (Lyrics)
 67. Paapasu hoduvalla swami (ಪಾಪೋಸು ಹೋದುವಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ) (Lyrics)
 68. Paapi ballane parara sukha dukhava (ಪಾಪಿ ಬಲ್ಲನೆ ಪರರ ಸುಖ ದುಃಖವ) (Lyrics)
 69. Paraanna vetake bantayya (ಪರಾನ್ನವೇತಕೆ ಬಂತಯ್ಯ) (Lyrics)
 70. Phalaahaaravanu mado parama purusha (ಫಲಾಹಾರವನು ಮಾಡೊ ಪರಮಪುರುಷ) (Lyrics)
 71. Puttisa bedavo deva endendigu (ಪುಟ್ಟಿಸಬೇಡವೊ ದೇವ ಎಂದೆಂದಿಗೂ) (Lyrics)
 72. Runavemba sootakavu bahubhaade (ಋಣವೆಂಬ ಸೂತಕವು ಬಹುಭಾದೆ) (Lyrics)
 73. Sajjanara sangha endigahudo (ಸಜ್ಜನರ ಸಂಘ ಎಂದಿಗಾಹುದೋ) (Lyrics)
 74. Sullu nammalillavayya sulle nammane devaru (ಸುಳ್ಳು ನಮ್ಮಲಿಲ್ಲವಯ್ಯ ಸುಳ್ಳೇ ನಮ್ಮನೆ ದೇವರು) (Lyrics) (Video)
 75. Taala beku takka mela beku (ತಾಳ ಬೇಕು ತಕ್ಕ ಮೇಳ ಬೇಕು) (Lyrics) (Video)
 76. Taamboolava kollo tamana mardanane (ತಾಂಬೂಲವ ಕೊಳ್ಳೋ ತಮನಮರ್ದನನೇ) (Lyrics)
 77. Tamboori meetidava bhavabdi daatidava (ತಂಬೂರಿ ಮೀಟಿದವ ಭಾವಬ್ಡಿ ದಾಟಿದವ) (Lyrics) (Video)
 78. Tanagillada vastuvelliddarenu (ತನಗಿಲ್ಲದಾ ವಸ್ತುವೆಲ್ಲಿದ್ದರೇನು) (Lyrics)
 79. Tanuva neerolagaddi phalavenu (ತನುವ ನೀರೊಳಗದ್ದಿ ಫಲವೇನು) (Lyrics)
 80. Tunge mangala tarange (ತುಂಗೆ ಮಂಗಳ ತರಂಗೆ) (Lyrics)
 81. Ubbadiru ubbadiru ele manave (ಉಬ್ಬದಿರು ಉಬ್ಬದಿರು ಎಲೆ ಮನವೇ) (Lyrics)
 82. Wah wah re menasinakaayi (ವಹ್ ವಾಹ್ ರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ) (Lyrics)
 83. Yaarenu maaduvaru avaniyolage (ಯಾರೇನು ಮಾಡುವರು ಅವನಿಯೊಳಗೆ) (Lyrics)
 84. Yaaru olidarenu namaginyaru munidarenu (ಯಾರು ಒಲಿದರೇನು ನಮಗಿನ್ನಾರು ಮುನಿದರೇನು) (Lyrics)
 85. Yaaru olidu namaginnenu maaduvarayya (ಯಾರು ಒಲಿದು ನಮಗೇನು ಮಾಡುವರಯ್ಯ) (Lyrics)

Saraswathi Songs (ಸರಸ್ವತಿ ಹಾಡುಗಳು
 1. Kodu bega divyamathi saraswathi (ಕೊಡು ಬೇಗ ದಿವ್ಯಮತಿ ಸರಸ್ವತಿ) (Lyrics) (Video)
 2. Paalisemma muddu sharade (ಪಾಲಿಸೆಮ್ಮ ಮುದ್ದು ಶಾರದೆ) (Lyrics) (Video)
 3. Sharanembe vaani poreye kalyani (ಶರಣೆಂಬೆ ವಾಣಿ ಪೊರೆಯೆ ಕಲ್ಯಾಣಿ) (Lyrics)

Vyasaraja Songs ( ವ್ಯಾಸರಾಜರ ಮೇಲೆ ರಚನೆ
 1. Guru karunavaaguvudu parama durlabhavayya (ಗುರು ಕರುಣವಾಗುವುದು ಪರಮ ದುರ್ಲಭವಯ್ಯ) (Lyrics)
 2. Guru vyasaraaya paaliso morehokke ninna (ಗುರು ವ್ಯಾಸರಾಯ ಪಾಲಿಸೋ ಮೊರೆಹೊಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ) (Lyrics)

Advertisement